Ne každé těhotenství je vítáno: průzkumy vykazují neuvěřitelná čísla

Světový den antikoncepce

Čtyři z deseti těhotenství na světě jsou neplánovaná a polovina z nich končí potratem. V Evropě je to alarmujících 64 % potratů ze všech neplánovaných těhotenství. Světový den antikoncepce se každoročně koná 26. září a jeho cílem je zvýšit povědomí o možnostech antikoncepce.

Mladí lidé se víc zajímají o osobní hygienu než antikoncepci

Světové průzkumy chování mladých lidí před schůzkou ukazují, že 44 % mladých lidí dává přednost péči o osobní hygienu (sprchování, depilace, parfém) před výběrem vhodné metody antikoncepce. Dalším překvapivým zjištěním je, že mladí lidé nepovažují internet za spolehlivý zdroj informací o antikoncepci. Nejrizikovějším faktorem v sexuálním chování mladých lidí je stud, kvůli kterému se bojí vyhledávat informace o sexu a možnostech ochrany. K diskusi o smysluplnosti sexuální výchovy v rámci školních osnov by mohl přispět fakt, že sexuální výchova začátek sexuálního života spíše oddálí, nežli uspíší.

Důsledky neplánovaných těhotenství

Každoročně ve světě porodí 14–16 miliónů dívek ve věku 15–19 let. Nejčastější příčinou smrti mladých dívek v tomto věku jsou právě úmrtí spojená s těhotenstvím.

Neplánovaná těhotenství představují komplexní problém, spojený jak s vysokými náklady na zdravotní a sociální služby, tak s obrovským emocionálním stresem pro těhotně ženy a jejich rodiny.

Rodičovství v nízkém věku může v životě matky i jejího dítěte zapříčinit mnohá úskalí. Zejména pro nezletilé matky znamená těhotenství nejen zdravotní riziko, ale přináší také sociální a ekonomické problémy. U dětí narozených nezletilým matkám existuje vyšší pravděpodobnost výskytu řady negativních faktorů, jakými jsou například vývojové vady, problémové chování a špatné školní výsledky.

Užívání antikoncepce u nás

Průzkum na reprezentativním vzorku 499 respondentek starších 15-ti let s názvem „Hormonální antikoncepce“ ukázal, že s užíváním hormonální antikoncepce má nějakou zkušenost téměř šest českých žen z deseti (59 %). V současné době užívá antikoncepci 35 % žen starších 15 let. Užívání antikoncepce, celkem přirozeně, s věkem klesá. Ve věku 15 – 29 let užívá hormonální antikoncepci 70 % žen, ve věku 30 – 44 let 50 % žen a ve věku 45 – 59 let 22 % žen.

 

Poslední úpravy: 21. červen 2016

Pokud byly tyto informace pro Vás užitečné, možná se o ně ráda podělíte se svými kamarádkami.