Přerušení těhotenství

Umělé přerušení těhotenství umožňuje v ČR zák. č. 66/1986 Sb. Bez zvláštního lékařského důvodu lze interrupci provést do konce 12. týdne těhotenství, počítáno od prvního dne poslední menstruace (pokud se takto vypočítaná délka těhotenství výrazněji odlišuje od délky těhotenství zjištěné ultrazvukovým vyšetřením, rozhodující je ultrazvuk). Žádost sepisuje žena se svým gynekologem. Interrupci je třeba chápat jako krajní řešení nežádoucího těhotenství.

Metody a průběh

V České republice se interrupce vykonává v narkóze. Nejdříve se rozšíří kanálek hrdla děložního a poté se do dutiny děložní zavede kanyla napojená na vývěvu a obsah dělohy se odsaje. Zda je děloha prázdná, se obvykle ještě kontroluje kyretou (ocelový nůž zakulaceného tvaru). Rozdíl mezi tzv. „miniinterrupcí“ a „klasickou interrupcí“ je jen malý. Při miniinterrupci není zapotřebí většího rozšiřování hrdla děložního, protože odsátí lze provést úzkou hadičkou. Výkon je tedy šetrnější a lze ho provést i ambulantně.

Farmakologické metody interrupce také existují, v tomto případě se narkóza neužívá. 

Komplikace

Interrupce provedená na přání ženy ve zdravotnickém zařízení, legálně a včas (tj. zhruba do konce 7. týdne) nemá žádné dlouhodobé zdravotní komplikace. Všeobecně rizika a komplikace narůstají spolu se zvyšujícím se stářím gravidity. Nepřítomnost zdravotních komplikací by však rozhodně neměla vést k tomu, aby se s interrupcí počítalo jako s metodou plánovaného rodičovství.

Přerušení těhotenství ze zdravotních důvodů

Zvláštní případ interrupce představují přerušení těhotenství ze zdravotních důvodů. Platná právní úprava uvádí velmi široké spektrum tzv. „zdravotních indikací“, často jen málo zdůvodněných (jsou vyjmenovány ve vyhl. č.75/1986 Sb.). Interrupce v těchto případech je hrazeno z všeobecného zdravotního pojištění.

Výjimkou z časového limitu 12 týdnů gravidity je vážné ohrožení zdraví nebo života matky, což je vzácná situace (i zde však musí žena s interrupcí souhlasit) nebo prokázané vážné poškození plodu. V těchto případech lze těhotenství přerušit až do 24. týdne, je-li plod poškozen tak, že to není slučitelné s dalším životem, těhotenství se může ukončit kdykoli (totéž platí, je-li matka pokračováním těhotenství ohrožena na životě).

Antikoncepce po umělém přerušení těhotenství

Po interrupčním zákroku lze okamžitě začít s užíváním jakékoli antikoncepční metody. Hlavní výhoda je jeho zavedení hned při chirurgickém výkonu, takže z operačního sálu žena odjíždí už s touto antikoncepční metodou.

 

Poslední úpravy: 3. červen 2016

Pokud byly tyto informace pro Vás užitečné, možná se o ně ráda podělíte se svými kamarádkami.